کارگاه کاربردی راهبری شخصی

با توجه به استقبال و علاقه مندی دوستان، ورکشاپ «ترسیم نقشه راه زندگی» در دو روز شنبه و یکشنبه (16 و 17 نوامبر) برگزار میگردد.

  • چشم انداز زندگی؛ چیزی برای امیدواری، کاری برای انجام دادن و تصویری برای عشق ورزیدن
  • اگر در مسیر زندگی سر درگم و درمانده شدیم و از راه خود دور افتادیم، قطب نمای ما برای پیدا کردن مسیر اصیل زندگیمان چیست؟
  • ردپای اصیل و یگانه من که در این جهان هستی از من باقی میماند، کدام است؟
  • پازل زندگی من چه تصویری دارد و چگونه میتوانم بسازمش؟
  • ماموریت واقعی من در زندگی به عنوان همسر، پدر، مادر، فرزند، مدیر، شهروند، کارمند و …کدام است؟
  • توانایی ها و ارزشهای اصیل و منحصربفرد من در زندگی ،که در دوراهی های زندگی به انتخاب های بهتر من کمک میکنند کدامند؟

اگر یک یا چند پرسش فوق از دغدغه های این روزهای شما یا عزیزانتان هست ، کارگاه بالا برای شما میتواند مفید و موثر باشد.

ثبت نام آنلاین در کارگاه