دوره تئوری انتخاب و مدیریت زندگی

15 ساعت آموزش در 6 جلسه
آموزش مفاهیم پایه و اساسی تئوری انتخاب با نحوریت کتاب نئوری انتخاب و مدیریت زندگی تالیف دکتر ویلیما گلسر


  • کنترل درونی در مقابل کنترل بیرونی
  • نیازهای ژنتیکی
  • دنیای مطلوب
  • رفتار کلی
  • عادات رفتاری پیوند دهنده و قطع کننده رابطه
  • ارتباط موثر با نوجوانان
  • کمک به حل تعارضات زوجین
  • نکاتی در مورد بیماری های روان تنی و داروهای اعتیاد آور
  • چگونه استفاده از تئوری انتخاب را آغاز کنیم

پنج شنبه ها ( شروع از 30 ژانویه )
ساعت 18:30 الی 21

جلسات بصورت کارگاه نیمه خصوصی 8 تا 10 نفره برگزار خواهد شد
تخفیف ویژه دانشجویان و زوج ها

ثبت نام آنلاین در دوره