ترسیم نقشه راه زندگی

چگونه از شرایط موجود فعلی ، مبتنی بر توانمندی های ویژه خودمان، به سمت زندگی مطلوب و اصیلمان گام برداریم و در حرکت بمانیم…


شنبه ها (  از 31 اکتبر – 10 آبان)

10 آبان (31 اکتبر)

17 آبان(7 نوامبر)

24 آبان (14 نوامبر)

3 آذر (21 نوامبر)
ساعت 18:30 الی 20:30 به وقت تهران

11:00 الی 13:00 به وقت تورنتو

جلسات بصورت آنلاین برگزار خواهد شد
25 درصد تخفیف ویژه برای ثبت نام تا آخر مهر ماه

شهریه ثبت نام برای مخاطبان خارج ایران: 100 دلار کانادا

  • (پرداخت از طریق درگاه های:

 

  • شهریه ثبت نام برای مخاطبان داخل ایران: 800،000 تومان

پرداخت از طریق شماره کارت : 5022291095012181 به نام زهرا آذرنوش
(لطفا جهت نهایی کردن ثبت نام تصویر فیش واریزی را به آدرس: choicetheoryworkshop@gmail.com ایمیل فرمائید)

ورکشاپ آنلاین؛ ترسیم نقشه راه زندگی

ثبت نام آنلاین در دوره