اصول هدف گذاری وبرنامه ریزی برای زندگی متعادل و اصیل

ترسیم نقشه راه زندگی 2، اصول هدف گذاری وبرنامه ریزی برای زندگی متعادل و اصیل

چگونه هدف گذاری کنم که به عنوان یک انسان منسجم و اصیل ، تمام نیازهایم را بدرستی ارضا کنم و در مسیر حرکت متوقف نگردم؟


یکشنبه  ( 23 فوریه )
ساعت 14:30 الی 18

جلسات بصورت کارگاه نیمه خصوصی 8 تا 10 نفره برگزار خواهد شد
تخفیف ویژه دانشجویان و زوج ها

ثبت نام آنلاین در دوره