دانلود فایل صوتی ما چرا و چگونه رفتار می کنیم

$8.00

«هر آنچه از ما سر میزند رفتار است و ما همه رفتارهایمان را انتخاب میکنیم.»چرایی و چگونگی صدور رفتار بر اساس تئوری انتخاب

کارگاه آشنایی با مفاهیم پایه تئوری انتخاب (تورنتو – بخش چهارم)