24 ژوئن 2024
0
0

جلسات کوچینگ خصوصی و گروهی

جلسات کوچینگ جلساتی است که شما به همراه کوچ خود بر روی یکی از اهداف و یا خواسته های خود کار می کنید تا بتوانید تصمیمات بهتری بگیرید، به هدف خود دست یابید، نظم ذهنی پیدا کنید، مسیر خود را پیدا کنید، در کار و یا حرفه تان از خوب به عالی تبدیل شوید و عملکرد خود را بهبود دهید.

لطفا جهت هماهنگی جلسه کوچینگ گروهی یا خصوصی، فرم زیر را به دقت تکمیل نمایید.